Wat is een erkende onderneming?

Een erkende onderneming is een onderneming die een officiële erkenning heeft ontvangen van het Vlaamse, Waalse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zo wettelijk activiteiten te kunnen uitvoeren binnen het dienstenchequesysteem.

Erkenning voor de verschillende gewesten

Vanaf 1 januari 2016 heeft elke erkende onderneming een erkenning nodig van het gewest waarin ze haar activiteiten wil uitoefenen.

Van elk gewest krijgt de erkende onderneming een ander erkenningsnummer. Voor het Vlaamse gewest zal dat nummer voorafgegaan worden door een V, voor het Waalse Gewest door een W en voor het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest door een B.

Bij erkende ondernemingen die hun erkenning ontvingen voor 1 januari 2016, blijft hun erkenning behouden voor de drie gewesten.

 

Hoe een erkende onderneming worden?

Om een erkende onderneming te kunnen worden, moet u een erkenning aanvragen voor het gewest waar u uw activiteiten wenst uit te oefenen (één erkenning per gewest).

Hoe een erkenning bekomen ?

De aanvragen voor een erkenning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden behandeld door Brussel Economie En Werkgelegenheid.

Indien u op 31 december 2015 reeds over een erkenning beschikte voor het oude federale dienstenchequestelsel, dan werd deze erkenning automatisch gemigreerd op 1 januari 2016. U hoeft dus geen bijkomende stappen te ondernemen bij de gewesten waar u uw activiteiten wenst uit te oefenen.

 

Aanwerving Werknemers

Als erkende onderneming gaat u uit van twee precieze doelstellingen, namelijk het ondersteunen van personen in hun huishoudelijke taken en het creëren van jobs.

In principe kan iedereen die wenst te werken terecht in het dienstencheque-systeem. Er zijn geen directe specifieke voorwaarden verbonden aan een job in de dienstenchequesector. De potentiële werknemer moet zich niet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB, Forem, Actiris en ADG. Er is ook geen bepaalde werkloosheidsduur of diploma verbonden aan een job bij een erkende onderneming.

Het is echter wel belangrijk dat elke werknemer een “arbeidsovereenkomst dienstencheques” krijgt.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal profielen die in aanmerking komen voor een job in het dienstencheque-systeem:

 • Personen die een werkloosheidsuitkering ontvangen
 • Personen die een leefloon of financiële sociale bijstand ontvangen
 • Werknemers met een Activa-werkkaart
 • Personen die beroep doen op andere federale tewerkstellingsmaatregelen ( zoals SINE, doorstromingsprogramma’s of Startbaanovereenkomst)
 • Personen die momenteel werken als niet aangegeven huishoudhulp en in het officiële systeem willen komen

Er zijn ook en aantal categorieën van werknemers die u als erkende onderneming niet kan aanwerven:

 • Werknemers met een GESCO contract ( Gesubsidieerde Contractueel)
 • Werknemers met APE-contract ( Aide à la Promotion d’Emploi)
 • Werknemers onder het systeem van de sociale Maribel in de non-profitsector
 • Werknemers die een individuele beroepsopleiding volgen in een onderneming (IBO)
 • Werknemers aangeworven via het artikel 60, §7 van de originele wet van 08.07.1976 op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 • Zelfstandigen

Verder zijn er nog een aantal afspraken die nageleefd dienen te worden in verband met de plaats van de tewerkstelling. De werknemer:

 • Mag niet dezelfde woonplaats hebben als de gebruiker
 • Mag geen activiteit uitoefenen waarvan hijzelf of zijn partner begunstigde is
 • De werknemer mag geen bloedverwant, gezinslid of aanverwant tot tweede graad zijn van de gebruiker*

*Huishoudelijk werk verrichten voor eigen rekening in het kader van het dienstenchequesysteem is niet mogelijk

 

In geval u verdere vragen heeft in verband met arbeidsvoorwaarden en salaris, kan u voor meer informatie terecht op de website www.werk.belgie.be.

 

 

Gebruik en Terugbetaling

Erkende ondernemingen aanvaarden zowel elektronische als papieren dienstencheques. Hieronder vindt u de informatie terug over het gebruik en de terugbetaling van beide formaten van dienstencheques:

 

Waarvoor dienstencheques gebruiken?

Als erkende onderneming kan u twee soorten activiteiten aanbieden: hulp in het huishouden of hulp bij dagelijkse activiteiten buitenshuis.

 

Mijn documenten

 

Nog vragen over de dienstencheques? Onze adviseurs antwoorden u op 02/547.54.93.