Stap 1: Registreer de huishoudhulp in uw Beveiligde Zone

Elke huishoudhulp moet worden geregistreerd in het systeem van de dienstencheques zodat hij of zij kan beschikken over een toegangscode voor de Interactieve Spraakdienst en de mobiele applicatie. Aan de hand van deze middelen kunnen de huishoudhulpen hun prestaties doorgeven via:

 • Het vaste telefoonnummer
  0800/ 355 30

 • Het mobiele nummer
  02/ 547 54 97

 • De gratis mobiele applicatie Job Tracker

U, als erkende onderneming, kan de verschillende huishoudhulpen registreren via de Beveilgde Zone.

Stap 2: Spreek met de gebruiker de praktische zaken van de prestaties af

De gebruiker neemt contact op met u in zijn zoektocht naar een huishoudhulp. In samenspraak worden de praktische zaken van de gewenste prestaties bepaald:

1

tijdstip

2

gebruikersovereenkomst

3

...

U, als erkende onderneming verbindt zich ertoe de overeengekomen prestaties te leveren.

Stap 3: Leg de werking van elektronische dienstencheques uit aan de huishoudhulp

Het is belangrijk dat de huishoudhulp goed geïnformeerd is over het dienstenchequesysteem. De huishoudhulp moet op de hoogte zijn van het volgende:

2

Toegangscode en wachtwoord voor de Interactieve Spraakdienst

3

Werking van het elektronische dienstenchequesysteem

De huishoudhulp moet na het beëindigen van de activiteit zijn of haar prestaties ingeven. De huishoudhulp kan op 3 verschillende manieren de prestatie ingeven:

 • op het gratis nummer:
  0800/355 30

 • op het nummer: 02/ 547 54 97 (zonaal tarief)

 • Via de gratis app Job Tracker

De telefoonnummers zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar, zo kan de huishoudhulp de geleverde prestaties onmiddellijk en op een veilige manier doorgeven aan de erkende onderneming.

De huishoudhulp geeft de volgende gegevens in, in het systeem:

1

Persoonlijk toegangsnummer

2

Soort activiteit

3

Aantal gepresteerde uren

4

Datum van de prestatie (automatisch geregistreerd)

De prestaties kunnen ook handmatig ingegeven worden door de erkende onderneming via de Beveiligde Zone. In dit geval is het belangrijk dat de gebruiker de prestaties handmatig valideert alvorens de dienstencheques kunnen worden terugbetaald.

Stap 4: Valideer de prestaties

Zodra de huishoudhulp de prestaties heeft ingegeven in de Beveiligde Zone valideert u, als erkende onderneming, deze prestaties. U kan de gepresteerde uren of het soort activiteit ook aanpassen. U kan de prestaties ten slotte ook annuleren.

Indien u de prestaties niet valideert, gebeurt deze validatie automatisch na 5 werkdagen.

Eens u de ingevoerde prestaties gevalideerd heeft, wordt een bericht verzonden naar de gebruiker met de vraag om de prestatie te bevestigen. Hij of zij heeft hiervoor 4 dagen de tijd.

Indien de gebruiker niets doet, zal de prestatie uiteindelijk automatisch gevalideerd worden na verloop van deze 4 dagen.

Gebruikers van elektronische dienstencheques die op vakantie gaan, hebben de mogelijkheid om de termijn te verlengen waarbinnen zij de gepresteerde uren van hun huishoudhulp moeten bevestigen. De gebruiker neemt zelf contact op met u om u hiervan op de hoogte te stellen.

Raadpleging en goedkeuring van de prestatie

1

Valideer de prestatie in de Beveiligde Zone

2

Validatie gebeurt automatisch na 5 dagen

3

Bericht aan gebruiker na validatie

Stap 5: Doe een afgifte van de dienstencheques en dien een aanvraag tot terugbetaling in

De afgifte van uw elektronische dienstencheques kan op 2 manieren gebeuren:

1

Handmatig ingeven: geef handmatig de afgifte in van uw gevalideerde en geldige dienstencheques in uw Beveiligde Zone

2

Automatische afgifte: deze kan aangevraagd worden in uw Beveiligde Zone
De afgiftes zullen dan dagelijks of wekelijks automatisch ingegeven worden

Om de dienstencheques terugbetaald te krijgen, moet de erkende onderneming een aanvraag tot terugbetaling indienen bij Sodexo.

Let wel op dat Sodexo enkel de dienstencheques kan terugbetalen indien ze geldig zijn. De geldigheidsduur voor dienstencheques bedraagt 7 maanden.