Stap 1: Spreek met de gebruiker de praktische zaken van de prestaties af

De gebruiker neemt contact op met uw erkende onderneming in zijn zoektocht naar een huishoudhulp. In samenspraak worden de praktische zaken van de gewenste prestaties bepaald, zoals tijdstip, gebruikersovereenkomst, enzovoort. U, als erkende onderneming verbindt zich ertoe de overeengekomen prestaties te leveren.

Stap 2: Leg de werking van papieren dienstencheques uit aan de huishoudhulp

Als erkende onderneming moet u zich ervan verzekeren dat uw werknemers op de hoogte zijn van de werking van het dienstenchequesysteem. Hieronder vindt u een aantal belangrijke zaken waar de huishoudhulp zeker op moet letten.

De huishoudhulp:

1

Is goed op de hoogte van de toegelaten activiteiten

2

Ontvangt van de gebruiker één dienstencheque (in zijn geheel, inclusief de afscheurbare strook) per volledig gepresteerd uur

3

Controleert of de gebruiker de dienstencheque volledig en juist heeft ingevuld

4

Gaat de geldigheidsduur van de dienstencheque na

5

Accepteert het schutblad niet

6

Vult de dienstencheque in op een goed leesbare manier met zwarte of donkerblauwe pen

7

Vult aan de achterzijde van de dienstencheque volgende gegevens:
Achternaam, Voornaam, INSZ-nummer

8

Ondertekent iedere dienstencheque op de achterzijde

9

Levert de ontvangen dienstencheques in bij de erkende onderneming

Stap 3: Vul de dienstencheques verder in

Eens u de dienstencheques van de huishoudhulp ontvangt, vult u deze verder in op een leesbare manier met zwarte of donkerblauwe pen. U vult aan de achterzijde van de dienstencheque volgende gegevens in*:

1

Uw erkenningsnummer

2

De naam van uw onderneming

*U kan hiervoor ook een stempel gebruiken

Stap 4: Doe een afgifte van de dienstencheques en dien een aanvraag tot terugbetaling in

Als erkende onderneming dient u met het volgende rekening te houden:

1

Controleer of de informatie op de dienstencheque juist is ingevuld door de gebruiker, door de werknemer en door uzelf.

2

Controleer ook of de dienstencheques geldig zijn voor de onderneming
De geldigheidsduur voor erkende ondernemingen bedraagt 9 maanden en is terug te vinden op de achterzijde van iedere dienstencheque.

3

Knip de grote rechterstrook van de dienstencheques af

4

Bewaar de linkerstrook van de dienstencheque tot u de terugbetaling ontvangen hebt

5

Geef uw afgifteborderel in, in de Beveiligde Zone

6

Rangschik uw dienstencheques per maand en per gewest (vanaf 01/01/2016) waarin de prestatie geleverd werd in overeenstemming met de instructies op het afgifteborderel

7

Stuur het ingevulde afgifteborderel en de rechterstroken van de dienstencheques naar onderstaand adres:
Sodexo – Dienst Terugbetaling, Internationalelaan, 55 Building L - 1070 Brussel

Als erkende onderneming heeft u de eindverantwoordelijkheid voor de dienstencheques. Indien de dienstencheque niet volledig of niet duidelijk leesbaar is ingevuld, kan dit een reden zijn om de terugbetaling van de dienstencheque te weigeren.

LET OP Vanaf 1 januari 2016 gelden striktere regels voor de terugbetaling van papieren dienstencheques. Om te weten wanneer uw dienstencheques niet worden terugbetaald, klik hier .

Stap 5: Sodexo betaalt de dienstencheques terug

Voor een geldige afgifte betaalt Sodexo na 10 werkdagen € 23,14* per dienstencheque terug.

Dit bedrag wordt u terugbetaald voor elke dienstencheque uitgegeven vanaf 1 september 2018.  Dienstencheques uitgegeven vóór deze datum worden terugbetaald aan € 22,69.

Bijzonder geval: verlies of diefstal

In het geval dat uw dienstencheques verloren zijn geraakt of gestolen werden alvorens ze opgestuurd konden worden naar Sodexo voor terugbetaling, kan u onderstaand formulier gebruiken:

        Formulier voor aangifte van verlies/diefstal van dienstencheques voor erkende ondernemingen

U vult het formulier volledig in en stuurt het op naar Sodexo . Dit kan op verschillende manieren:

  • Per post naar onderstaand adres:
    Sodexo Benefits & Rewards Services – Dienstencheques
    Pleinlaan 15, 1050 BRUSSEL

  • Per fax op het volgende nummer
    02 547 54 94