Stap 1: Schrijf u in

Indien u nog niet geregistreerd bent in het systeem van de dienstencheques, kan u zich hier inschrijven.

Stap 2: Contacteer een erkende onderneming

Vooraleer u dienstencheques bestelt, contacteert u een erkende onderneming voor een huishoudhulp die voldoet aan uw verwachtingen. In samenspraak met de erkende onderneming bepaalt u een aantal praktische zaken:

1

Uit te voeren activiteiten

2

Werkrooster

Voor een erkende onderneming in uw regio kan u de lijst van erkende ondernemingen hier raadplegen. U kan ook contact opnemen met Sodexo of met uw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.

Stap 3: Bestel uw elektronische dienstencheques

Wat moet er concreet gebeuren bij het bestellen van dienstencheques?

1

Overschrijving van een veelvoud van €9 of €10 op het rekeningnummer BE28 0017 7246 3620

2

Gestructureerde mededeling met gebruikersnummer

U kan het resterende saldo van uw dienstencheques op verschillende manieren raadplegen:

 • Via uw Beveiligde Zone
 • Door te bellen naar het nummer 02/401 31 60
  • U voert vervolgens uw gebruikersnummer (12 cijfers) en wachtwoord (5 cijfers) in, die u bij uw inschrijving ontvangen heeft.
 • Via de mobiele applicatie 

 

 

Stap 4: De huishoudhulp voert de prestatie uit

Voor een overzicht van de activiteiten die de huishoudhulp kan uitvoeren, klikt u hier.

Stap 5: De huishoudhulp geeft de prestatie door

De huishoudhulp kan op 3 verschillende manieren de prestatie doorgeven:

 • op het gratis nummer:
  0800/355 30

 • op het nummer:
  02/ 547 54 97 (zonaal tarief)

 • Via de gratis app

De telefoonnummers zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar, zo kan de huishoudhulp de geleverde prestaties onmiddellijk en op een veilige manier doorgeven aan de werkgever (erkende onderneming).

Dit betekent dus dat u op het moment van de prestatie geen dienstencheques overhandigt aan de huishoudhulp.

Stap 6: De erkende onderneming valideert de prestatie

Ten laatste 5 werkdagen na de geleverde prestatie valideert uw erkende onderneming de gegevens doorgegeven door de huishoudhulp.

 

Stap 7: Bevestig de prestatie

Na de validatie van de erkende onderneming beschikt u over 4 werkdagen om de prestatie te bevestigen of te betwisten. Na het verstrijken van het termijn van 9 werkdagen, te tellen vanaf de prestatiedatum, wordt deze automatisch gevalideerd zonder dat er enige tussenkomst van u nodig is.

In het specifiek geval dat de prestatie (vanaf 1 december 2016*) door uw erkende onderneming ingegeven werd, en niet door uw huishoudhulp, beschikt u over 60 kalenderdagen om de prestatie te bevestigen of te betwisten via uw Beveiligde zone of via uw mobiele app “Dienstencheques by Sodexo”. Zonder reactie van u zal de prestatie automatisch gevalideerd worden na 60 kalenderdagen zonder dat deze nog tegengesproken kan worden.

In geval dat u niet reageert, krijgt u twee herinneringenvoor het valideren :

 • 1e herinneringen: na 10 kalenderdagen
 • 2e herinneringen: na 20 kalendardagen

Let goed op de inhoud van de herinneringen. In sommige gevallen zal uw manuele validatie vereist zijn.

* Voor de prestaties die voor 1 december 2016 ingegeven werden is een manuele validatie of tegenspraak vereist.

Stap 8 : De prestatie is betaald

Kort nadat u de prestatie gevalideerd heeft zal de exacte hoeveelheid elektronische dienstencheques van uw portefuille gehaald worden om over te gaan tot betaling van de prestatie. De betaling kan enkel plaatsvinden als u over genoeg dienstencheques beschikt in uw portefeuille.

Opgelet:

 • Indien het saldo van uw portefeuille onvoldoende is kan de prestatie niet betaald worden. U dient dan zo snel mogelijk nieuwe dienstencheques te bestellen, omdat de geldigheid van de cheques die in uw portefeuille overbleven mogelijk verstreken is.
 • Het weghalen van de dienstencheques uit uw portefeuille kan enkele uren in beslag nemen. Dit is normaal. Om te vermijden dat jullie hiermee benadeeld worden gaat het systeem altijd eerst de dienstencheques gebruiken die het snelst vervallen. Het systeem zal ook automatisch beginnen met het betalen van de minst recentste prestaties.