Eenvoudig

Het gebruik van dienstencheques vergemakkelijkt uw dagelijks leven en ontlast u van tijdrovende huishoudelijke taken. U kan een huishoudhulp inschakelen die vergoed wordt op basis van één dienstencheque per gepresteerd uur. De eenvoudige bestelprocedure geeft u de mogelijkheid om snel over uw dienstencheques te beschikken.

Zowel de elektronische als de papieren dienstencheques zijn eenvoudig in gebruik. Met elektronische dienstencheques kan u bovendien online uw dienstenchequeportefeuille beheren en dit zowel op vlak van aankoop als gebruik.

Veilig

Het gebruik van zowel elektronische als papieren dienstencheques biedt u een veilig en betrouwbaar betaalmiddel. U betaalt de huishoudhulp enkel via dienstencheques. Zo hoeft u geen contant geld uit te wisselen. Dit systeem laat u toe om uw uitgaven volledig zelf te controleren. Papieren dienstencheques vult u zelf in en ondertekent u bij afgifte.

Voor de elektronische dienstencheques bevestigt (of betwist) u de door uw huishoudhulp geleverde prestatie via uw Beveiligde Zone of via de applicatie op uw smartphone. Elektronische dienstencheques zijn bijzonder veilig aangezien het online beheren van uw dienstencheques het risico op verlies of diefstal volledig teniet doet. Sodexo controleert alle verklaarde prestaties teneinde elke vorm van fraude te vermijden.

Betaalbaar

Om uw huishoudhulp te vergoeden voor de geleverde prestaties, overhandigt u één papieren of elektronische dienstencheque per volledig gewerkt uur.

Als reguliere gebruiker kan u per kalenderjaar 500 dienstencheques bestellen waarvan de eerste 400 aan €9 euro en de overige 100 aan €10. Er zijn echter een aantal situaties waarin de aankooplimiet per kalenderjaar verschilt. U vindt hier een overzicht.

Fiscaal Aftrekbaar

Wanneer u papieren of elektronische dienstencheques gebruikt, wordt u een fiscaal voordeel toegekend op basis van uw hoofdverblijfplaats op 1 januari volgend op het jaar van de aankoop van de dienstencheques.

U geniet u van een belastingvermindering van €1,35 voor de eerste 163 aangekochte dienstencheques per persoon (aanslagjaar 2019). Dit wil zeggen dat in werkelijkheid een dienstencheque van €9 u na belastingvermindering slechts €7,65 kost.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam aankopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per persoon. Daarom is het dus belangrijk dat beide partners elk hun eigen gebruikersnummer hebben bij Sodexo.

Jaarlijks op 1 maart ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen om van bovenstaand fiscaal voordeel te kunnen genieten.

Indien uw inkomen beperkt is, kan u nog steeds dienstencheques bestellen en genieten van een belastingvermindering via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. U kan gebruik maken van dit belastingkrediet door het fiscaal attest bij uw belastingaangifte te voegen. Wanneer u geen aanslagbiljet toegestuurd krijgt, kan u deze zelf aanvragen bij uw plaatselijk belastingkantoor.

Voor bijkomende informatie kan u de FOD Financiën contacteren op het nummer 02/572 57 57 (normaal tarief).

 

 

 

Flexibel

Het dienstenchequesysteem is een flexibel systeem dat u talrijke mogelijkheden biedt die u toelaten om aan te sluiten op uw wensen en te beantwoorden aan uw dagelijkse behoeften.

Ten eerste kan u voor het vergoeden van uw huishoudhulp kiezen tussen twee verschillende formaten van dienstencheques, namelijk elektronische of papieren dienstencheques. De bestelprocedure is dezelfde, elektronische dienstencheques zijn echter sneller beschikbaar en veiliger in gebruik.

Bovendien is het aantal dienstencheques dat u per jaar kan bestellen en het bedrag per cheque aangepast aan uw persoonlijke situatie. U kan dienstencheques tenslotte ook gebruiken om verschillende soorten huishoudelijke activiteiten te vergoeden. Het kunnen activiteiten betreffen die gepresteerd worden bij u thuis of buitenshuis.

Elektronisch

U heeft de keuze tussen twee formaten: papier of elektronisch. De bestelprocedure is voor beide formaten dezelfde. De elektronische dienstencheque is echter na bestelling sneller beschikbaar en is eenvoudig in gebruik. Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide formaten dienstencheques:

Elektronische dienstencheques Papieren dienstencheques
Beschikbaar onmiddellijk na uw bestelling Verstuurd naar de post binnen de 5 werkdagen na uw bestelling
U hoeft niets te doen. De huishoudhulp geeft de prestatie door. U kan de prestaties op elk moment bevestigen of betwisten. U vult de dienstencheques in en bezorgt ze aan uw huishoudhulp

Elektronische dienstencheques hebben een aantal handige voordelen ten opzichte van papieren dienstencheques:

1

Veiliger in gebruik
Minder kans op verlies of diefstal aangezien de cheques online beheerd worden.

2

Minder kans op vervallen dienstencheques
Online worden de ‘oudste’ dienstencheques als eerste uit de portefeuille gehaald.

3

Garantie dat de dienstencheque voldoet aan alle voorwaarden
De gegevens worden online automatisch aangevuld.

Ontdek meer informatie over de elektronische dienstencheques in onze brochure!