Hoe werknemer worden?

Indien u graag in het dienstenchequesysteem tewerkgesteld wilt worden, dient u te worden aangeworven door een erkende onderneming. Om in contact te komen met een erkende onderneming kan u:

1

Zich richten tot de regionale werkgelegenheidsinstellingen zoals Actiris, Forem of VDAB

2

De lijst met erkende ondernemingen raadplegen via de zoekmodule op onze website

Voordelen

Indien u werkt binnen het dienstenchequesysteem, beschikt u over de bijzondere arbeidsovereenkomst “arbeidsovereenkomst dienstencheques”. Deze overeenkomst biedt u, als werknemer, verschillende sociale voordelen:

1

Sociale bescherming

2

Pensioenbijdrage

3

Vakantiegeld

4

Gewaarborgd loon bij ziekte of arbeidsongeval

Type arbeidsovereenkomst

De “arbeidsovereenkomst dienstencheques” omvat de algemene regels voor arbeidsovereenkomsten. Toch zijn er ook een aantal specifieke regels van toepassing op dit type arbeidsovereenkomst:

 • Voornemen om arbeidsovereenkomst te sluiten wordt schriftelijk vastgelegd
 • Eigenlijke arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd binnen de twee dagen volgend op de indiensttreding
 • Arbeidsovereenkomst bevat volgende vermeldingen:
  • Identiteit van beide partijen
  • Erkenningsnummer van de werkgever voor de dienstencheques
  • Begindatum
  • Einddatum ( overeenkomst bepaalde duur)
  • Arbeidsduur
  • Uurrooster *

*Bij een tewerkstelling voor onbepaalde duur zal de overeenkomst ook vermelden binnen welke termijn u geïnformeerd wordt over uw uurrooster. Indien dit niet vermeld staat in de overeenkomst, moet de erkende onderneming minstens 7 dagen op voorhand het uurrooster meedelen.

Type overeenkomsten

Voor het type overeenkomst wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

 • De eerste 3 maanden tewerkstelling
  • Overeenkomst van bepaalde duur leidt niet tot overeenkomst onbepaalde duur
  • Minimumduur van de prestaties moet minstens 3 uur bedragen
  • Deeltijdse overeenkomst van minder da neen derde van de wekelijkse arbeidsduur is mogelijk
 • Vanaf de eerste gewerkte dag van de vierde maand bij eenzelfde werkgever
  • De partijen zijn verbonden door een overeenkomst van onbepaalde duur met een minimum wekelijkse arbeidsduur
   • Van 13 uur voor werknemers die bijkomende uitkeringen genieten
   • Van 10 uur voor alle andere dienstenchequewerknemers
  • De minimumduur van de prestaties moet minstens 3 uur bedragen

Voor meer informatie over deze overeenkomsten kan u hier het document van de FOD Werk raadplegen. Verdere informatie vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg: www.werk.belgie.be.

Verder kan een werknemer onder een overeenkomst van bepaalde duur worden aangenomen om te werken binnen het dienstenchequesysteem. Vanaf 1 september 2009 gelden de regels van 3 juli 1978 betreffende proefperiode en de verbreking van de arbeidsovereenkomst. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg op het nr. 02 233 40 23.