Wat is een dienstencheque

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige privépersoon die in België gedomicilieerd is, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

Vrouwen die als zelfstandige werken, genieten van een bijkomend voordeel binnen het dienstenchequesysteem. Sociale verzekeringsfondsen kennen zelfstandige moeders 105 gratis dienstencheques toe bij de geboorte van hun kind. Dit om ervoor te zorgen dat hun gezinsleven er niet onder lijdt wanneer ze na hun moederschapsverlof hun beroepsactiviteit hervatten.

 

Voorwaarden

Om als zelfstandige moeder gebruik te kunnen maken van deze 105 gratis dienstencheques moet u een aantal voorwaarden vervullen.

U moet:

1

Ingeschreven zijn als zelfstandige

2

Een aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds

3

Bevallen zijn van één of meerdere kinderen

4

Uw beroepsactiviteiten na uw moederschapsverlof hervatten

Voor meer informatie over deze voorwaarden kan u contact opnemen met uw sociaal verzekeringsfonds.

 

Inschrijven

Om beroep te kunnen doen op de gratis moederschapshulp dient u zich inschrijven. Volgend stappenplan toont aan welke stappen u moet ondernemen om ingeschreven te zijn:

 U dient een aanvraag in tot moederschapshulp bij uw sociaal verzekeringsfonds. 
Uw sociaal verzekeringsfonds bezorgt u de nodige attesten en inschrijvingsformulieren voor het indienen van een aanvraag.
Als u voldoet aan de voorwaarden en de juiste documenten werden opgestuurd, regelt uw sociaal verzekeringsfonds de bestelling van de dienstencheques met Sodexo.
Na de geboorte van uw kind stuurt Sodexo de 105 gratis dienstencheques op. In geval van papieren dienstencheques gebeurt dit via de post en zijn uw dienstencheques binnen de 5 werkdagen na bestelling beschikbaar. Elektronische dienstencheques zijn onmiddellijk na bestelling beschikbaar in de elektronische portefeuille in uw Beveiligde Zone. Na de bestelling zijn uw dienstencheques 8 maanden geldig. 
 

Waarvoor dienstencheques gebruiken?

U kan dienstencheques gebruiken om twee soorten activiteiten te vergoeden : hulp in het huishouden of hulp bij dagelijkse activiteiten buitenshuis.

 

Mijn online diensten