Vervoer van personen met beperkte mobiliteit

Dienstencheques kunnen ook gebruikt worden voor het vergoeden van hulp bij verplaatsingen van mindervalide gebruikers of van het mindervalide kind van een gebruiker.

Wanneer het gaat om een erkend mindervalide persoon dient het transport uitgevoerd te worden met een aangepast voertuig waarvoor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een attest heeft afgeleverd. Een aangepast voertuig dient niet voorzien te worden wanneer de gebruiker beschikt over een uitkering voor bejaardenhulp of minstens 60 jaar is en kan rekenen op prestaties verstrekt door de erkende dienst voor gezin en bejaardenhulp binnen de overheid.